Start menylinje Uppdrag menylinje Kontakt menylinje Söka jobb menylinje REFERENSER menylinje Övrigt menylinje

Verksamheten

DLA-Elteknik AB  är ett ingenjörs- och konsult företag som jobbar med elkonstruktion, styrsystem , drivsystem, processnära IT och projektledning, främst inom process och tillverkningsindustrin.
Vi jobbar oberoende med flertalet av marknadens fabrikat för
styrsystem, drivsystem och annan utrustning inom automation.

 

Verksamheten bedrivs både direkt ute hos våra uppdragsgivare inom regionen och lokalt i Sandbacka Park, Sandviken.
DLA-Elteknik bildades 2001 av fyra erfarna elkonstruktörer/- programmerare och är väletablerat på den lokala marknaden.

Vi använder:

introbild
 p8_125x56_transparent.gif                       Logotype.gif  Affärsidé:

”DLA-Elteknik säljer konsulttjänster och projekt inom elteknik och automation med spetskompetens för effektiva lösningar. Vi utför konstruktionsarbete och programmering med fokus på prestanda, operatörsmiljö och underhållsmässighet.”

DLA-Elteknik AB, Högbovägen 45, 811 32 SANDVIKEN, tel 026-24 82 75, info@dla.se